Gasell GP yleiset vuokrausehdot ja erityisehdot

1. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-ajan vuokraamistaan tavaroista yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omista tavaroistaan. Vuokra-aika on vuokrasopimuksessa sovittu aika. Puvut ja pukupaketit luovutetaan asiakkaalle pääsääntöisesti 2 vrk ennen tilaisuutta. Asiakas on velvollinen sovittamaan ja tarkistamaan vuokraamansa tuotteet 24 h kuluessa niiden noudosta tai viimeistään 24 h ennen tilaisuuden alkua.


2. Vuokraaja vastaa vuokraamistaan tavaroista, kunnes ne on palautettu vuokraamolle. Vuokraaja on velvollinen korvaaman vuokraamilleen tavaroille vuokrausaikana tapahtuneet katoamiset ja sellaiset vahingot, jotka eivät ole aiheutuneet tavaroiden tavanomaisesta huolellisesta käytöstä. Vahingonkorvauksen yläraja on tavaran myyntihinta vähennettynä kulumalla eli tuotteen myyntihinta = asun tai tavaran arvo vuokraushetkellä.


3. Normaali pesu (= yksi pesukerta) sisältyy vuokraan. Tahranpoisto 25,00 euroa ei sisälly hintaan.


4. Vuokrattujen tavaroiden muuntelu, asusteiden ompelu tai itse peseminen on kielletty. Muutokset pukuihin ja asusteisiin tehdään vuokraamossa eri hintaan.


5. Vuokratut tavarat on palautettava sovittuna päivänä. Palautusajan muuttumisesta on erikseen sovittava vuokraamon kanssa. Mikäli vuokrattuja asusteita ei palauteta sovittuna aikana, on vuokraamo oikeutettu perimään kohtuullisen lisävuokran ylitetyltä ajanjaksolta. Mikäli vuokraaja esittää todistetun ja pätevän syyn vuokra-ajan ylittämiselle, on vuokraamo oikeutettu perimään enintään kertavuokran kultakin alkaneelta 7 vuorokauden myöhästyneeltä lisäjaksolta.


6. Mikäli edellä olevat velvoitteet laiminlyödään, on vuokraamolla oikeus vaatia kohtuullinen korvaus laiminlyönnin aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.


7. Vuokraus on sitova, kun vuokrausmaksu on maksettu ja vuokrauskuitti on allekirjoitettu sekä tarvittavat tiedot annettu. Mikäli vuokraaja haluaa purkaa sopimuksen ja perua vuokrauksen, tulee sen tapahtua viimeistään 30 vrk ennen ko. vuokra-ajan alkamista. Tällöin palautuksen yhteydessä vähennetään palautettavasta summasta 30,00 euroa toimitus- ja käsittelykuluja. Mikäli vuokraaja haluaa purkaa vuokrasopimuksen 14–30 vrk ennen ko. vuokra-ajan alkamista, palautetaan vuokraajalle 50 % vuokrauksen hinnasta. Mikäli vuokraaja haluaa purkaa vuokrasopimuksen alle 14 vrk ennen ko. vuokra-ajan alkamista, maksua ei palauteta.

7.1 Vanhojentanssien vuokrauksen erityisehtona on Korona-pandemiasta johtuva tilanne, jonka vuoksi vanhat tanssit voivat myös siirtyä eteenpäin. Mikäli tanssien ajankohta muuttuisi, palautetaan frakkipaketit aina vasta tanssien jälkeen eli pidennämme vuokra-aikaa sen mukaan ilman lisäveloitusta. Mikäli vanhojentanssit peruuntuisivat kokonaan, sovelletaan peruutuksissa näiden vuokrausehtojen yleisiä peruutusehtoja kohdassa 7.


8. Vuokraamon velvollisuus on luovuttaa vuokravarauksen kohteena oleva tavara vuokrasopimuksen mukaisesti sovitunlaisena ja sovittuna ajankohtana. Kaikki pukuihin tehtävät korjaukset veloitetaan erikseen.


9. Vuokrattuja tavaroita ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman vuokraamon lupaa.


10. Vuokraamo voi vaatia takuusumman vuokraamistaan tavaroista. Takuusumma palautetaan vuokraajalle, kun tavarat on palautettu sovitusti vuokraamolle.


11. Vuokraajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä asioidessaan vuokraamossa.


12. Mahdolliset kuljetus- ym. lähetysmaksut maksaa vuokraaja, myös palautuksesta aiheutuneet maksut.